Tekniske fag


BBLs røtter innen engineering er solide!Vi etablerte oss først som spesialister på rekruttering av teknisk personell og ble raskt den foretrukne leverandøren hos noen av de største konstruksjons- og anleggsselskapene i Storbritannia og Europa.

Vårt omdømme for evne til å spore opp og finne sjeldne tekniske ferdigheter og mobilisere dem i store antall betyr at vi har utviklet oss til en anerkjent tjenesteleverandør til globale aktører involvert innen konstruksjon og implementering av komplekse strukturer i olje- og gassektoren og energitilknyttede bransjer.
 

Våre styreledere har selv ingeniørbakgrunn!Og over 30 års erfaring med rekruttering til nøkkelroller innen tekniske fag.Våre klienter nyter godt av våre dedikerte rekrutteringsteam med dyp kjennskap til sin næringslivssektor, og vår store stab av erfarent teknisk personell som vi beholder fra jobb til jobb.

Målene oppnås for både klient og kandidat gjennom:

 • En veldokumentert historikk som bygger på tusener av vellykket gjennomførte kontrakter med teknisk personell på alle nivåer.
   
 • En effektiv, raffinert og kostnadseffektiv rekrutteringsprosess utviklet med verdifulle kunnskaper om lokale forhold.
   
 • En erfaren arbeidsstyrke som er forhåndstestet og kvalifisert for å overholde klientens spesifikasjoner og prosedyrer.
   
 • Evne til å sette inn talent på alle trinn i et prosjekts livssyklus.
   
 • Levering av bemanningsløsninger og verdifull onlinesupport til hundrevis av klienter over hele verden.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 engineering 1_1


 engineering 3_2